acquistare zyvox generico antibiotico

Nástěnná malba

Restauruji nástěnné malby a fasády, které jsou neoddělitelnou součástí stavby a mohou představovat ornamentální výzdobu, krajinu, zátiší, iluzivní architekturu nebo mytologické a biblické výjevy. Provádím snímání a restaurování maleb (transfery) a jejich opětovné osazení, odkrývání, čištění, injektáž, tmelení, rekonstrukce a retuš nástěnných maleb.

Regionální muzeum v Teplicích

Odkryv a restaurování pozdně renesančních maleb v druhém patře (3. NP) v prostoru západní věže teplického zámku, v místnosti barokní knihovny č. 2.32. Rok restaurování 2015. 

Spolupráce: Mgr. BcA. Zdenka Gláserová Lebedová

Image Gallery

Hřbitovní kaple v obci Veliš

Restaurování barokní nástěnné malby „Pieta“ a oltářní barokní menzy ve hřbitovní kapli, v areálu kostela sv. Václava v obci Veliš u Jičína.
Rok restaurování 2014.

Image Gallery

Diskit Gompa, Indie

Restaurování vybrané části nástěnné malby ve svatyni Lachung ze 14. století, klášter Diskit Gompa, Kraj Ladak, J&K Indie, tempera na hliněné omítce, autor neznámý. Postavy ochránců Green Tara, Sri Devi, postavy představitelů školy Gelugpa a další. Restaurování proběhlo v období červenec/srpen 2013.

Spolupráce: ak. mal. Martin Martan

Image Gallery

Sázavský klášter

Restaurování barokních nástěnných maleb klenebního pole č. 6 v přízemí ambitu budovy konventu - Klášter Sázava, technika  fresco secco, kolem roku 1750.

Spolupráce: ak. mal. Martin Martan

Image Gallery

Panna Marie Ochranitelka

Sejmutí, osazení a restaurování transferovaného celku gotické nástěnné malby „Panna Marie Ochranitelka“ z kostela sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic 80. - 90. léta 14. století.

Image Gallery

Valdštejnský palác

Restaurování malovaného vlysu v podkroví nad klenbami Rytířského sálu ve  Valdštejnském paláci v Praze - Trčkův palác, 17 st., fresca.

Image Gallery

Sgrafitová fasáda Barcelona

Restaurování sgrafitové výzdoby na fasádě budovy č. p. 44 Escudelers v Barceloně (Ciutat Vella), Španělsko – studentský program Rafaelo 96 spadající pod Unii Evropy

Image Gallery

cialis buy
viagra buy online